پنجاه وبلاگ برتر در موضوع ات گزارش خبری، ارزیابی کارشناسی، رویه و عرف بیمه ای، میزان بروز شدگی و لینکها و شناساندن منابع سودمند بیمه بوسیله سایت lexisnexis معرفی شدند.
LexisNexis Insurance Law Community 2009 Top Blogs of the Year